74 Results
Search on tags:

Wordsearch Puzzle

Ríos de Galicia

0 Like

Estudando os ríos das dúas vertentes galegas en Diversificación.

Isabel
Wordsearch Puzzle

Xudaísmo

0 Like

Vocabulario do xudaísmo

Maria José
Wordsearch Puzzle

Conceptos xerais de proxectos de ICT

0 Like

Os termos que se listan nesta sopa de letras fan referencia a conceptos xerais relacionados cos axentes que interveñen nunha obra, o tipo de proxectos e a estrutura...

laura
Wordsearch Puzzle

Tipos de proxectos

0 Like

Os termos que se listan nesta sopa de letras fan referencia a diferentes tipos de proxectos

laura
Wordsearch Puzzle

Axentes implicados nunha obra de ICT

0 Like

Os termos que se listan nesta sopa de letras fan referencia aos axentes que interveñen nunha obra de ICT

laura
Wordsearch Puzzle

O SECTOR TERCIARIO

3 Like

As actividades dedicadas a ofrecer serizos agrúpanse no sector terciario.

Andreia
Wordsearch Puzzle

Ríos europeos

0 Like

Principais ríos europeos.

José Manuel
Wordsearch Puzzle

Instrumentos musicais

3 Like

Atopa 5 instrumentos típicos galegos

Sofía
Wordsearch Puzzle

Atopa as palabras

0 Like

Atopa as palabras sinaladas na sopa de letras

Diego
Wordsearch Puzzle

Sopa de letras

0 Like

Encontra catro cores

Bibiana

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next >