135 Results
Search on tags:

Crossword

Certificado fin de obra de ICT

0 Like

Neste encrucillado trabállase con termos relacionados co certificado fin de obra e cos datos requeridos polo mesmo

laura
Crossword

Manual de usuario dunha ICT

0 Like

Neste encrucillado afóndase na estrutura e contido que debe seguir o manual de usuario dunha ICT

laura
Crossword

Proxecto de instalación

0 Like

En este crucigrama, os termos fan referencia á estrutura dun proxecto técnico de instalacións de telecomunicacións

laura
Crossword

APARELLOS DE MEDIDA

2 Like

Os meteorólogos utilizan aparellos que recollen os datos para estudar o estado da atmósfera.

Andreia
Crossword

Repaso da Prehistoria

0 Like

Para alumnos de 4º de Primaria

Mª LUÍSA
Crossword

Capitales de Europa

2 Like

Educativo crucigrama ideal para exámenes de coñe.

MARICHULI
Crossword

Meses do ano

0 Like

Atopa os meses do ano

Diego
Crossword

Encrucillado

0 Like

Completa o encrucillado

Maca

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Next >