780 Results
Learning Resources

Matching Game

Aparells Respiratori-Locomotor

1 Like

Discriminar les parts de l'aparell respiratori i del locomotor.

Anna
Matching Game

INFORMÀTICA

3 Like

Aquest joc port a conèixer les parts d'un Ordinador.

Miquel
Matching Game

Els cordòfons. CLASSIFICACIÓ

1 Like

Classifica els instruments de corda segons la seva família

Adelaida
Matching Game

Agrupa les paraules per accent

9 Like

Per a fer aquesta activitat deus de saber-te molt bé on s'accentuen les paraules i unir-les al grup de accent obert o tancat.

inmamusic
Matching Game

Paraules Compostes

15 Like

Relaciona les paraules següents segons creghues convenient per crear paraules compostes amb verb+nom,nom+adjectiu o nom+nom.

inmamusic
Matching Game

Família de paraules

32 Like

Activitat per crear família de paraules

Dolors
Matching Game

Cada òrgan al seu aparell

11 Like

Classificar òrgans amb el l'aparell al què pertany.

Marià
Matching Game

Família de paraules

7 Like

Forma grups de paraules que són de la mateixa família.

Eva María
Matching Game

Prefixos

1 Like

Relacionar cada prefix amb una paraula per crear una de nova.

Manuel
Matching Game

Els minerals

6 Like

Seleccionar les característiques pròpies d'un mineral.

ANNA

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Next >