975 Results
Search on tags:

Interactive Map

Mapa físico de España

249 Like

Mapa físico de España ( serras, cabos e golfos)

alumnos
Quiz

Repaso do tema 1.

0 Like

Repaso do tema 1 de Lingua galega e Literatura de 1º de ESO.

Isabel
Quiz

Lingua Proba Unidade 1, 1º ESO

0 Like

Proba da Unidade 1 de Lingua Galega de 1º ESO

Isabel
Matching Game

teorías do xogo

11 Like

teorías sobre a natureza do xogo

Roberto
Interactive Map

Penínsulas europeas

76 Like

Debes localizar as penínsulas máis importantes de Europa

Ana Belén
Crossword

Léxico do instituto

0 Like

Crucigrama para preparar o vocabulario do tema 1: "Léxico do instituto" en Lingua galega de 1º ESO. IES María Sarmiento. Viveiro

Isabel
Interactive Map

Partes do corpo

21 Like

Vocabulario do corpo humano. Actividade para diversificación

Ramón
Quiz

Test TID UD 1

0 Like

Test tema 1

Abel
Interactive Map

As articulacións

0 Like

Nomea as articulación que moves cando andas en bicicleta.

Mª Camino

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Next >