8510 Results
Search on tags:

Interactive Map

AMÈRICA POLÍTICA

15 Like

Heu de posar els noms dels estats a l'indret corresponent (America central es farà en un altre mapa)

Montserrat
Crossword

Masculí i femení

10 Like

Mot encreuat de noms femenins i masculins

Dolors
Matching Game

Noms Col·lectius

5 Like

Relacionar els noms col·lectius

Dolors
Interactive Map

Europa Física

23 Like

Unitats de relleu i rius d'Europa

Ricard
Crossword

LA S SONORA

0 Like

Troba les paraules amagades en aquest escreuat. Recorda que totes tenen el so de la s sonora. Aquest so se representa amb s quan va entre vocals i amb z quan...

VANESA
Interactive Map

AMÈRICA POLÍTICA 2 (Central)

11 Like

Heu de posar els estats d'Amèrica Central a l'indret corresponent

Montserrat
Interactive Map

El mapa físic d'Àsia

15 Like

Localització del relleu continental i costaner d'Àsia. Així com rius, llacs i mars.

Antonio
Interactive Map

UNA PLAÇA

0 Like

Lloc per passar l'estona, passejar o també jugar.

Elisabeth
Interactive Map

El relleu d'Europa

17 Like

Unitats del relleu europeu

Antonio

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Next >