6 Results
Search on tags:

Quiz

Instrumentos musicais

1 Like

A partir dos sons, os nenos terán que escribir o nome do instrumento que está a sonar.

Miriam
Crossword

Instrumentos musicais

0 Like

Crucigrama no que os rapaces terán que descubrir de que instrumento se está a falar a través da descrición.

Miriam
Riddle

Xenios da música

6 Like

Identificar os grandes compositores da historia da música.

Forum
Riddle

Xenios da música

6 Like

Identificar o compositor

Forum
Riddle

Xenios da música

7 Like

Identificar os grandes compositores da historia da música.

Forum