9100 Results
Search on tags:

Interactive Map

Mapa físic d'Africa 6º

49 Like

Completar el mapa físic d'Africa

Rubén
Interactive Map

Mapa físic de la terra 6é

39 Like

Relleu, clima i hidrografia

Rubén
Quiz

La neurona

19 Like

Troba la resposta correcta de cada enunciat

Pere
Quiz

Determinants-Prefixos

4 Like

Repàs de determinants i prefixos

Dolors
Crossword

Treballem la lletra H

4 Like

Mots encreuats per treballar la lletra H

Dolors
Quiz

La Prehistòria

14 Like

La prehistòria

Joan
Interactive Map

El relleu peninsular

44 Like

Localitza les principals unitats de relleu de la península Ibèrica.

ferran
Fill In Blanks

Demostratius

3 Like

Omplir buits amb demostratius

Dolors
Interactive Map

Els rius peninsulars

19 Like

Localitza els principals rius de la península Ibèrica.

ferran

< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Next >